UKRU

ПРАВИЛА
користування Інтернет-клубом «Мій Бізнес»

Данні правила створенні з метою впорядкування участі в базі даних «Клуб „Мій бізнес“» (надалі – «Клуб»). Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками Клубу.
Учасниками клубу можуть бути юридичні та фізичні особи-підприємці, які відкрили поточний рахунок в АТ «Райффайзен Банку Аваль», виявили бажання приєднатися до бази даних та надали АТ «Райффайзен Банк Аваль» відповідну Заяву на вступ до бази даних «Клуб «Мій бізнес» (надалі – «Заява на вступ»). Адміністрація залишає за собою право редагувати і видаляти інформацію та повідомлення учасників Клубу, якщо ця інформація/повідомлення не відповідають тематиці та вимогам цих Правил. Адміністрація залишає за собою право відключати з числа учасників Клубу осіб, що порушують данні Правила. Крім того, адміністрація залишає за собою право змінювати дані Правила.

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають умови використання учасника Клубу сервісів, розташованих у мережі Інтернет за адресою www.msb.ua

1.2. Власником зазначених сервісів являється АТ “Райффайзен Банк Аваль”

1.3. З моменту підписання учасником Клубу цих Правил він приймає на себе права та обов’язки, зазначені в цих Правилах, пов’язані з використанням сервісів.

1.4. Умови використання окремих сервісів можуть бути додатково встановлені в правилах відповідних сервісів.

2. Використання сервісів

2.1. Доступ учасником до сервісів Клубу здійснюється з використанням індивідуального логіну та паролю учасника.

2.2. Пароль та логін надсилається на електронну адресу учасника Клубу адміністратором протягом “5 днів” з моменту регестрації.

2.3. У розділі «Власний Кабінет» учасник Клубу надає правдиву, точну й повну інформацію про себе та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2.4. Адміністратор Клубу має право здійснювати розсилання повідомлень (дзвонити) зареєстрованим учасникам Клубу, що містить інформацію про зміни в існуючих сервісах.

3. Інформаційна безпека

3.1. Користувачі, адміністратор та менеджери АТ «Райффайзен Банк Аваль» зберігають у таємниці логін та пароль учасника Клубу та не передають у використання третім особам.

3.3. У випадку виявлення фактів несанкціонованого використання сервісів учасник Клубу зобов’язаний якомога швидше повідомити про це адміністратора (написати листа на адресу www.smeclub.ua)


4. Обмеження відповідальності

4.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» не несе відповідальності за збої та перерви в роботі сервісів.

4.2. АТ «Райффайзен Банк Аваль» в свою чергу, вживає всі необхідні заходи для забезпечення безперебійної та коректної роботи служб та сервісів.

4.3. АТ «Райффайзен Банк Аваль» не несе відповідальність за інформацію, розташовану на сервісах Клубу учасниками і не гарантує якість, повноту та вірогідність такої інформації.


5. Дотримання законодавства й мережних норм при користуванні сервісами

5.1. Всі дії, пов’язані з використанням сервісів, повинні відповідати законодавству України та прийнятим нормам мережевого спілкування.

5.2. Забороняється:
- поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;
- вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
- подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
- використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;
- наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються товаром учасника Клубу;
- використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;
- рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;
- вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;
- рекламувати послуги, пов’язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів;
- розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;
- розсилання або розміщення інформації, що містить порнографічні матеріали;
- розсилання або розміщення інформації, що порушує авторські або інші права третіх осіб;
- масове розсилання кореспонденції (спам);
- розсилання або розміщення інформації, що ганьбить честь інших особистостей у тому числі наклепу й образ;
- розсилання або розміщення інформації, що сприяє розпаленню расової , національної або релігійної ворожнечі, що містить заклики до насилля.

6. Припинення обслуговування й відмова в наданні послуг

6.1. Адміністратор має право призупинити або повністю припинити доступ користувача до сервірів у випадку порушення учасником Клубу цих Правил.

6.2. Адміністратор має право відмовити в розміщені або видалити із серверів ті або інші матеріали, якщо вони суперечать вимогам чинних Правил.


6. Заключні положення

7.1. Адміністратор має право змінити ці Правила без попереднього повідомлення/узгодження з учасником Клубу. Нова редакція Правил набуває чинності через 2 дні з моменту їх розміщення на сайті www.msb.ua

7.2. Всі питання пов’язані з роботою Клубу необхідно направляти на адресу www.smeclub.ua
7.3. Учасник Клубу несе відповідальність за інформацію, розташовану ним на сервісах Клубу, та гарантує якість, повноту та вірогідність такої інформації.

7.4. Учасник Клубу несе відповідальність за порушення ним вимог чинного законодавства України.Зверніть увагу, що для реєстрації необхідно бути чинним клієнтом «Райффайзен Банк Аваль» та мати розрахунковий рахунок.