UKRU

Бізнес-публікації

25 лютого

Єдиний податок - не на всі «вхідні!»


Багато підприємців, що працюють на єдиному податку, не знають, що платити його треба не з усіх «поголовно» надходжень. Які є винятки - розповіла нам консультант з податків і бухгалтерії.
У Податковому кодексі є дуже розмите формулювання з приводу наших з вами надходжень. «Дохід «єдинника - це дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі». Іншими словами, чіткого визначення доходу немає, а ось його складові згадати не забули: гроші, матеріальні та нематеріальні активи.

Першими вказані грошові кошти. Тим же Кодексом спочатку визначено: єдинники повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (роботи, послуги) виключно в грошовій формі. Тому податківці досить часто наполягають на тому, щоб всі грошові надходження підприємці включали в доходи, незважаючи на те, що вони такими не є. Сперечатися на цю тему найчастіше доводиться в суді. Але є надходження, які кодексом визначені як такі, що не є доходом єдинника або в дозволеному обсязі не включаються до доходів.

НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ У ДОХІД ОТРИМАНІ ПІДПРИЄМЦЕМ ПАСИВНІ ДОХОДИ У ВИГЛЯДІ ВІДСОТКІВ, ДИВІДЕНДІВ, РОЯЛТІ, СТРАХОВІ ВИПЛАТИ І ВІДШКОДУВАННЯ

Відсотки.У Податковому кодексі серед інших вказані, зокрема, «відсотки на поточний або депозитний банківський рахунок, на вклад (депозит) в кредитних спілках, інші відсотки» (пп. 14.1.268 ст. 14).

Якщо єдинник має рахунки в банку, то на залишок коштів за умовами банківського договору нараховуються відсотки. Незважаючи на те що це підприємницькі рахунки, відсотки, нараховані банком на залишок коштів на рахунку, не включаються до доходу єдинника, оскільки відсотки банку відносяться до пасивних доходів. Сума нарахованих відсотків є доходом фізичної особи. Незважаючи на те що відсотки є доходом фізичної особи, з них їй не доведеться сплачувати ПДФО та подавати звітність. Це зробить банк як податковий агент. Він виплатить дохід за мінусом утриманого податку.

Роялті. Деякі підприємці, володіючи авторським правом, отримують роялті. Роялті - це будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності; будь-які права, що охороняються патентом; будь-які зареєстровані торгові марки (знаки на товари та послуги); права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) і багато іншого. Найчастіше підприємці отримують роялті за використання торгової марки, оформленої на фізичну особу.

Отримуючи оплату в рамках підприємницької діяльності, вони так само, як і відсотки, не повинні включати їх в доходи, оскільки це доходи фізичної особи. Тому і оподаткування роялті здійснюється не як у підприємця, а як у фізичної особи. При виплаті роялті податковий агент - суб'єкт господарювання, який його виплачує, зобов'язаний утримати податок з доходу фізичних осіб.

Доходи від продажу майна. Не включаються до доходів кошти, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, оформленого на фізособу, але яке використовується в господарській діяльності. І ось чому.

Норми чинного законодавства не забороняють підприємцю використовувати у своїй господарській діяльності майно, що належить йому як громадянину. Водночас нормами Податкового кодексу встановлено, що не включаються до доходу підприємця-єдинника доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується нею у підприємницькій діяльності.

Дана норма обумовлена тим, що окремі види майна, відповідно до ЦКУ, при їх придбанні можуть бути оформлені тільки на фізичну особу. Так, ч. 1 ст. 325 ЦКУ визначено, що суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Такі особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Надалі при продажу такого майна необхідно керуватися нормами ПКУ, воно підлягає оподаткуванню як дохід фізичної особи.

Якщо таке майно продається суб'єкту господарювання, покупець, як податковий агент, повинен відобразити цю операцію в звіті за формою № 1ДФ, а продавцеві - фізичній особі не потрібно подавати податкову декларацію за підсумками року. При цьому в договорі між продавцем і покупцем продавець повинен виступати як фізична особа (громадянин).

Якщо покупець - фізична особа, продавець за підсумками року зобов'язаний буде подати до податкової за місцем проживання податкову декларацію про майновий стан і доходи, відобразити цю операцію у відповідному розділі і вказати нараховані податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

Інші надходження. Їхній перелік визначено Податковим кодексом і містить наступні доходи:
• фінансова допомога, що повертається, отримана і повернена протягом 12 календарних місяців з дня її отримання;
• кошти цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів соцстраху, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм. Сюди відносяться фінансування на оплату лікарняних та інших виплат найманим працівникам від Фонду соціального страхування, дотації на створення робочих місць безробітним, які фінансуються Фондом соціального страхування по безробіттю та ін.;
• аванс, передоплата, які повертаються покупцеві товару (робіт, послуг) - єдиннику, якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

• оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період роботи на загальній системі оподаткування, якщо підприємець помилково включив їх до складу доходу по відвантаженню (а не по оплаті);
• надміру сплачені податки і збори, і єдиний внесок, повернені на розрахунковий рахунок підприємця;

• суми ПДВ у вартості товарів (робіт, послуг), оплата за які надійшла єдиннику, а відвантажені (виконані, надані) вони були в період роботи на загальній системі оподаткування;

• страхові виплати і відшкодування; • компенсація за рішеннями судів за будь-які попередні звітні періоди; • суми кредитів. Незважаючи на те, що єдинники переважно витрати не ведуть, у них повинні бути первинні документи, що підтверджують законність надходження перерахованих вище сум без включення їх до доходів.

Наталія Щербак, консультант газети «Приватний підприємець», спеціально для «ББ»


Для переважної більшості підприємців наявність рахунку в банку – одна з основ діяльності. Краще за все вираховувати свій дохід, скориставшись пакетом послуг «Максимальні рішення» та «Електронний». А для нових клієнтів діє акція «Спробуйте з нами!», детальніше про яку читайте тут