UKRU

Бізнес-публікації

9 липня 2013

Прийняття колективних рішень, бізнес рішення


В управлінській діяльності процедура прийняття колективних рішень підпорядковується декільком принципам. Ними є принципи одностайності, більшості, мінімізації розбіжностей та узгодження.

1. Принцип одностайності.
В процесі прийняття рішень проявляються два види одностайності а) реальне і б) уявне. Перше передбачає творче обговорення проблеми та аналіз різних альтернатив можливого рішення. Друге - це формальна згода з керівником і справжня, хоча і не висловлена в явному вигляді, розбіжність з цією думкою. Колективні рішення мають і негативні сторони Заключаються вони в тому, що при "монотонному" одностайності учасники колективних рішень поступово втрачають інтерес до критики і самокритики Там, де відсутня критика, не буває і ділової колегіальної роботи.

2. Принцип більшості.
Цей принцип проявляється при наявності "коаліцій", у процесі формування колективної думки, коли змагаються дві або більше неформальних груп. У таких ситуаціях необхідне голосування. При цьому може спостерігатися:

а) поділ голосів на рівні частини,
б) переважання більшості голосів,
в) абсолютна більшість голосів.

Якщо голоси діляться порівну, виникає ситуація кризи. Тоді необхідно вживати додаткові заходи. Більшість голосів у цьому випадку може в деякій мірі сприяти успіху справи, але рішення, створене таким чином, важко приймається виконавцями.

3. Принцип мінімізації розбіжностей.
Застосування цього принципу можливо як при прийнятті рішення в ієрархічно організованій групі, так і в ситуаціях в групах експертів. Тут спостерігається: а) переважання думки керівника (лідера) і б) активність учасників обговорення проблеми. Основним способом мінімізації розбіжностей між членами групи є дискусія.

4. Принцип погодження.
Використання даного принципу пов’язано з необхідністю підготовчої роботи, яка проводиться як на початковому етапі роботи над рішенням (повідомлення посадовим особам, візування проектів і т п), так і в процесі самого обговорення проблеми. У більшості випадків принцип погодження застосовується на стадії розробки проекту.
Таким чином, прийняття рішення в ієрархічно організованій групі безпосередньо пов'язане з діяльністю керівника. Ефективність вирішення безпосередньо залежить від особистості керівника, а також його вміння користуватися владою і авторитетом.