UKRU

Ідентифікація

Повідомляємо, що відповідно до вимог ст. ст. 6, 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта.


Шановні Клієнти!

Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», стаття 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у разі ненадання або відмови клієнта надати відомості для здійснення ідентифікації та верифікації, вимагає від Банку відмовити клієнту у подальшому обслуговуванні (проведенні фінансових операцій), в т.ч. відмовитися від підтримання шляхом розірвання ділових відносин). Як наслідок, рахунки клієнта можуть бути заблоковані.


Для проходження ідентифікації Вам необхідно звернутися на найближче відділення та надати оновлений Опитувальник/інформацію з підтверджуючими документами щодо:


Для юридичних осіб:


• Зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] (якщо мали місце)

• зміни місцезнаходження (якщо мала місце);

• внесення змін до установчих/реєстраційних документів (якщо мали місце);

• закінчення строку (припинення) дії/ втрати чинності/визнання недійсними поданих до Банку документів (довіреностей, доручень, зміни переліку уповноважених осіб/представників клієнта, зміни ідентифікаційних даних уповноважених осіб/представників клієнта) – за наявності таких обставин;

• фінансового стану:
- звіт про фінансові результати (форма №2) за останній звітний рік;
- будь-які інші документи/інформація, які можуть бути використані для з’ясування джерел походження коштів та активів.

Опитувальник юридичним особам (DOC, 163 КБ)Для фізичних осіб-підприємців:


• Зміни місцезнаходження (якщо мала місце);

• закінчення строку (припинення) дії/ втрати чинності/визнання недійсними поданих до Банку документів (паспортного документу, довіреностей, доручень, зміни ідентифікаційних даних довірених осіб клієнта) – за наявності таких обставин;

• фінансового стану: - документи, що підтверджують регулярний дохід: Податкова декларація про майновий стан і доходи (за останній звітний рік) / Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за останній звітний рік).

Опитувальник ФОП (DOC, 109 КБ)Опитувальник нотаріус/адвокат (DOC, 108 КБ)У разі, якщо ідентифікація не пройдена та до Банку не були подані вказані вище документи у встановлені строки і відповідно поточні рахунки були заблоковані, для розблокування рахунків необхідно:

1) Подати до найближчого відділення вказані вище документи та заповнені Опитувальники встановленого Банком зразку (які Ви можете заповнити на відділенні або попередньо завантажити на офіційній сторінці Банку в мережі Інтернет).

2) Працівник Банку занесе необхідну інформацію в ПК Банку та поточні рахунки будуть розблоковані.


Відсутність будь-яких змін в наданих раніше до Банку інформації та документах просимо підтвердити письмово, шляхом заповнення Опитувальника встановленого Банком зразку та надання документів щодо фінансового стану.

Опитувальник встановленого Банком зразку Ви можете заповнити на відділенні або попередньо завантажити на офіційній сторінці Банку в мережі Інтернет.

Повідомляємо Вам, що вся надана до Банку інформація є банківською таємницею, що захищається згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».