UKRU

SMS (E-mail) - інформування

Послуга «SMS (E-mail)-інформування» розроблена з метою надання інформації у вигляді sms-повідомлень або електронною поштою про стан рахунків, підключених до системи Райффайзен Бізнес Онлайн.

Схема роботи:
клієнт самостійно обирає канал доставки повідомлень (sms або e-mail), налаштовує події, за якими будуть надходити повідомлення, обирає рахунки, у разі потреби додатково налаштовує формат повідомлень (інформація, що відображується в повідомленні).

Інформування клієнта може здійснюватись по наступних подіях:
• рух коштів – клієнт обирає рахунок, обирає тип операції (списання, зарахування, списання та зарахування), при настанні події інформація надходить автоматично;
• поточний залишок – клієнт обирає рахунок, обирає час отримання повідомлень, щоденно у вказаний час автоматично надсилається інформація про поточний залишок;
• виписка по рахунку – клієнт обирає рахунок, обирає час отримання повідомлень, щоденно у вказаний час автоматично надсилається інформація про рух коштів з даними про операції за попередній або поточний робочий день;
• відхилення документу – клієнт обирає тип документу (платіжне доручення, заява про купівлю валюти та ін.), також клієнт може вказати рахунок (інформування буду здійснюватись виключно по зазначеному рахунку), при відхиленні обраного типу документу інформація надходить автоматично.

Інструкція користувача щодо самостійного налаштування послуги