UKRU

Пакети послугРайффайзен Банк Аваль пропонує Вам, представникам малого бізнесу, пакети послуг для обслуговування поточного рахунку. Пакет послуг має оптимальне співвідношення необхідних бізнесу послуг та їх вартості, що дає можливість отримувати якісніший та зручніший сервіс за більш вигідною ціною.

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вам, що з 01 травня 2019 р. запроваджується нова лінійка пакетів послуг:

•«Бізнес Еліт+»

•«Бізнес Комфорт»

•«Бізнес Класик»

•«Бізнес Старт»

З 01.05.2019 р. припинено продаж та відкриття нових рахунків для всіх нових та існуючих клієнтів в наступних пакетах послуг:

•«Електронний»

•«Максимальні рішення»

•«Підприємець»

•«Бізнес Преміум»Діючі тарифи Пакетів послуг для Клієнтів Бізнес Банкінгу (PDF, 326 КБ)


Тарифи додаткових послуг Пакетів для Клієнтів Бізнес Банкінгу (PDF, 252 КБ)


Порівняльна таблиця Пакетів послуг для Клієнтів Бізнес Банкінгу (PDF, 253 КБ)


ОПИТУВАЛЬНИК щодо операцій клієнта з внесення/зняття готівки в касі Банку (PDF, 469 КБ)


Пропонуємо вибрати один з пакетів послуг:

    Підприємець
З 01.05.2019 р. припинено продаж та перехід на пакет послуг «Підприємець» для всіх нових та існуючих клієнтів
Пакет послуг «Підприємець» створено для клієнтів, яким для здійснення діяльності не потрібно отримувати широкий спектр послуг та достатньо використовувати платіжну картку.
   
    Бізнес Преміум
З 01.05.2019 р. припинено продаж та перехід на пакет послуг «Бізнес Преміум» для всіх нових та існуючих клієнтів
Пакет послуг "Бізнес Преміум" створено для Клієнтів, які цінують комфорт, ексклюзивність і престиж та потребують універсальну платіжну картку, що надає розширені можливості для бізнесу.
   
    Електронний
З 01.05.2019 р. припинено продаж та перехід на пакет послуг «Електронний» для всіх нових та існуючих клієнтів
Пакет послуг «Електронний» створено для клієнтів, які здійснюють багато фінансових операцій, активно використовують поточний рахунок і їм необхідний максимальний комплексний банківський сервіс.
   
    Максимальні рішення
З 01.05.2019 р. припинено продаж та перехід на пакет послуг «Альтернативні рішення» для всіх нових та існуючих клієнтів
Пакет послуг «Максимальні рішення» створено для клієнтів, які здійснюють багато фінансових операцій, активно використовують поточний рахунок і їм необхідний максимальний комплексний банківський сервіс.
   
    Альтернативні рішення
З 01.09.2015 р. припинено продаж та перехід на пакет послуг «Альтернативні рішення» для всіх нових та існуючих клієнтів
Пакет послуг «Альтернативні рішення» в першу чергу створено для клієнтів, що планують користуватись послугою Еквайринг, яка дозволить приймати до оплати за товари та послуги платіжні картки.
   
    Паперовий
З 01.01.2016 р. припинено продаж та перехід на пакет послуг «Паперовий» для всіх нових та існуючих клієнтів
Пакет послуг «Паперовий» створено для клієнтів, які не мають технічної можливості використовувати систему дистанційного обслуговування Райффайзен Бізнес Онлайн та вимушені здійснювати платежі на паперових носіях.
   


   
Перелік документів для відкриття рахунку та приклади їх заповнення


Звертаємо Вашу увагу!

З 03.10.2018 р. набрала чинності нова редакція Правил Публічного договору банківського обслуговування для Клієнтів малого та мікробізнесу.

Основні зміни полягають у наступному:

• підвищення лімітів по операціях з внесення та видачі готівки, що не потребують погодження, подання Клієнтом документально підтверджених джерел походження доходів та заповнення Опитувальника на внесення/зняття готівки – з 200 тисяч до 300 тисяч гривень;

• скасування обмеження щодо видачі готівки в межах одного середньомісячного доходу Клієнта.

З 01.10.2018 р. змінюються тарифи для Клієнтів малого та мікробізнесу, які обслуговуються на пакетах послуг.

Суть змін:
• Внесено зміни в тариф за закриття поточного карткового рахунку.


З 01.07.2017 оформлення та видача чекових книжок буде здійснюватись виключно для Клієнтів юридичних осіб. Клієнтам фізичним особам-підприємцям пропонуємо скористатись рекомендаціями щодо ведення Вашого бізнесу, використовуючі інші сервіси Банку. Більш детальна інформація розміщена в Пам'ятці для підприємців щодо відміни чекових книжок (додається).

Пам'ятка для підприємців щодо відміни чекових книжок (PDF, 325 КБ)


З 01.07.2017 встановлюється ліміт на отримання готівкових коштів у мережі банкоматів Райффайзен Банку Аваль в межах до 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень протягом однієї доби (враховується отримання готівкових коштів за всіма платіжними картками та Картковими рахунками Клієнта).
Отримання Клієнтом або Довіреними особами Клієнта з використанням платіжної картки готівкових коштів в сумі, яка перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень, можливо лише в касі Банку з урахуванням граничних лімітів з отримання готівки, встановлених НБУ.


Шановні клієнти!

Нагадуємо Вам, що з 03.11.2017р. набула чинності нова редакція Публічного договору банківського обслуговування для Клієнтів малого та мікробізнесу

Звертаємо Вашу увагу на основні зміни:

Видача готівки


1. Скасовано вимогу щодо заповнення Опитувальника на внесення/зняття готівки та надання підтвердних документів для операцій з видачі готівки з рахунків Клієнтів в сумі від 100 000 грн. до 200 000 грн.

Таким чином, видача готівки Клієнту в сумі до 200 000 грн. здійснюється без перевірки працівником відділення джерел походження та цілей використання коштів, в т.ч. видачі готівки з призначенням платежу «фінансова допомога».

Зверніть увагу! Дроблення Клієнтом операції з отримання готівкових коштів з Рахунків може розглядатися Банком як ухилення Клієнта від Фінансового моніторингу та/або як операція, що містить ознаки ризикової діяльності. В такому випадку від Клієнта вимагається надання документів, що підтверджують джерела походження загальної суми готівкових коштів, а також інформацію про цілі використання коштів (шляхом заповнення Опитувальника на внесення/зняття готівки).

2. Вимоги до операцій з видачі готівки на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 гривень (для Клієнтів, які відноситься до категорії Публічних осіб, – 150 000 гривень ) протягом одного Робочого дня:

З метою отримання готівки Клієнт має, не менш ніж за два Робочих дні до запланованої дати отримання коштів, повідомити Банк та надати до відділення документи, які підтверджують джерела походження коштів за визначений Банком період (звіт про фінансові результати тощо), документи, які підтверджують цілі використання коштів, а також повну та достатню інформацію про цілі використання коштів (шляхом заповнення Опитувальника на внесення/зняття готівки).

Зверніть увагу! Джерелом походження готівки не може бути фінансова допомога, займ, позика. Зазначені операції мають здійснюватися виключно шляхом безготівкового переказу коштів.

Дані вимоги можуть не застосовуватися у наступних випадках:

а) отримання готівкових коштів для виплати працівникам Клієнта заробітної плати (лише з Поточних рахунків юридичних осіб), сплати орендної плати за земельні частки (паї), за умови надання Банку підтвердних документів;

б) виплати залишку коштів при закритті Рахунку (крім закриття Рахунку, за яким Банком було використано право на відмову від банківського обслуговування Рахунку на виконання вимог Фінансового моніторингу);

в) отримання готівкових коштів для закупівлі Клієнтом – юридичною особою сільськогосподарської продукції, за умови надання Банку підтвердних документів.

Внесення готівки


1. від 150 000 гривень включно до 1 000 000 гривень протягом одного Робочого дня:
Внесення через касу здійснюється виключно за умови попереднього надання Банку Клієнтом повної та достатньої інформації про джерела походження цих коштів шляхом заповнення Опитувальника на внесення/зняття готівки (за виключенням випадків внесення через касу Банка готівкових коштів Торгівельної виручки

2. перевищує 1 000 000 гривень включно протягом одного Робочого дня:
Клієнт має попередньо повідомити Банк та, не менш ніж за два Робочих дня, надати Банку повну та достатню інформацію про джерела походження цих коштів (шляхом заповнення Опитувальника на внесення/зняття готівки), а також документи, які підтверджують зазначені джерела. За умови надання Клієнтом повної та достатньої інформації та документів, Банк має право прийняти рішення про приймання готівкових коштів в інший строк.

Зверніть увагу! Джерелом походження готівки не може бути фінансова допомога, займ, позика. Зазначені операції мають здійснюватися виключно шляхом безготівкового переказу коштів.

Ненадання Клієнтом Банку визначеної Правилами інформації/документів, надання неповної або недостатньої інформації, або за наявності інших ознак, які можуть свідчити про здійснення Клієнтом ризикових операцій, Банк має право відмовити у здійсненні відповідної операції з готівкою.

З метою виконання вимог Фінансового моніторингу, при проведенні Клієнтом операції з готівкою, Банк здійснює її аналіз, зокрема перевіряє суть і мету операції, її відповідність фінансовому стану Клієнта та/або змісту його діяльності, а також наявність у Клієнта реальної можливості здійснити операцію у визначеній Клієнтом сумі (у тому числі шляхом проведення Банком порівняльного аналізу отриманих від Клієнта з метою здійснення операції з готівкою інформації та документів, з наявною в Банку інформацією про фінансовий стан Клієнта, отриманою в процесі обслуговування Клієнта).

З метою здійснення Банком аналізу операції, Банк має право витребувати, а Клієнт зобов’язаний надавати на вимогу Банка офіційні та інші документи та інформацію відповідно до вимог законодавства України, умов Договору, а також внутрішніх документів Банку з питань Фінансового моніторингу.

Джерелом походження коштів фізичної особи/фізичної особи-підприємця можуть бути документи (перелік не є вичерпним):
• копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
• копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;
• копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);
• довідка про заробітну плату / пенсію (або виписка з рахунку про такі зарахування, якщо він відкритий в Банку в рамках зарплатного проекту чи для отримання пенсії);
• дохід, отриманий за реалізацію продукції, надані послуги;
• дохід, отриманий за продаж майна;
• отримання спадку;
• отримання страхової суми за договором страхування;
• виграш у лотерею;
• набуття права на скарб;
• інші виплати відповідно до умов цивільно-правового правочину (договору).


 На початок сторінки